Mødedato: 11.05.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Orientering om Valby Kulturdage

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

2) at Valby Lokaludvalg drøfter hvordan lokale emner til kommunalvalgkampen debatteres på Valby Kulturdage og de politiske partier inddrages

Problemstilling

Planlægningen er Valby Kulturdage er igang og tager nu højde for de nyeste retningslinjer. 

Der arbejdes med zoner med plads til op til 500 personer i hver: 

Valby Tingsted - Koncertzone - en lokal aktør vil tage ansvar for indhold på scenen og organisering af zonen i samarbejde med styregruppen/sekretariatet

Aksel Sandemoses Plads: Zone med forskellig underholdning og gøgl. 

Toftegårds Plads Syd: Biblioteks- og kreazone. Biblioteksaktiviteter vises på pladsen. Forsøg på at visualiere, hvor biblioteket kommer til at være. Materialecentralen og Zone 2 holder krea workshops. Evt. repaircafe. Kraftwerket vil også blive involveret i zonen. 

Foreningszone: Er ikke placeret endnu. Men indholdet et en zone, hvor foreninger kan vise aktiviteter man kan gå til. 

Børneloppemarked: Er ikke endeligt placeret endnu. Både dette og foreningszonen kunne være på Toftegårds Plads Nord eller i storbyhaven. 

Politisk debat og kommunalvalg: 
I forbindelse med kommunalvalg har der traditionelt været debatter på Valby Kulturdage. Da vi ikke har et gadeforløb med mange boder - og borgerne ikke synes boder, hvor der bare bliver delt flyers ud er spændende - skal vi finde en anden måde at involvere de politiske partier på. En model kan være, at partierne er til stede og der arrangeres mindre debatter i byrummet. 
Valby Lokaludvalg - specielt de politiske repræsentanter - drøfter mulighederne for dette. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Valby Lokaludvalg drøfter hvordan lokale emner til kommunalvalgkampen debatteres på Valby Kulturdage og de politiske partier inddrages

 

 

Videre proces

 

Styregruppen og sekretariatet arbejder videre med planlægningen af Valby Kulturdage

Beslutning

ad. 1. Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning

ad. 2. Valby Lokaludvalg drøftede forskellige muligheder for at inddrage de politiske partier. 

Henrik tager initiativ til møde med partierne. 

Til top