Mødedato: 11.05.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt
Til top