Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udpegning af to medlemmer til Parkbrugerrådet Valbyparken

Københavns Kommune vil udarbejde en udviklingsplan for Valbyparken og nedsætter i den forbindelse et Parkbrugerråd, der skal følge arbejdet det kommende år. Valby Lokaludvalg bedes udpege 1-2 medlemmer til rådet, hvor også Kgs. Enghave Lokaludvalg vil deltage. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg udpeger 1-2 medlemmer af Valby Parkbrugerråd. 

Problemstilling

Københavns Kommune vil udarbejde en udviklingsplan for Valbyparken og den del af Kalvebodkile-fredningen, der ligger umiddelbart nedenfor Valbyparken. Valbyparkens fredning er fra 1966 og stiller ikke krav om udarbejdelse af udviklingsplaner, men da stadig flere bruger parken, ønsker kommunen, at der udarbejdes en plan for, hvordan parken kan udvikles de næste 10 år. Teknik- og Miljøforvaltningens projektleder præsenterede tankerne og strukturen bag udviklingsplanen på et møde 20. marts 2023 med den tidligere Valbyparkgruppe med medlemmer fra både Valby og Kgs. Enghave Lokaludvalg, hvor gruppen blandt andet gav input til sammensætning af et parkbrugerråd.

Rådet etablerer sig på det første Parkbrugerrådsmøde onsdag den 24. maj 2023 kl. 17.00 – 20.00 i Valby Kulturhus. I efteråret vil der blive afholdt endnu et parkbrugerrådsmøde og et åbent parktræf med målet om en god dialog med alle brugere om Valbyparkens brug og muligheder for udvikling af rekreative faciliteter, landskab og natur i Valbyparken.

Projektlederen har bedt os udpege 1-2 medlemmer til Parkbrugerrådet. Uffe Jacobsen deltog i mødet 20. marts og er villig til at fortsætte Valbyparkgruppens arbejde i det nye Parkbrugerråd, der understøttes af begge lokaludvalgs sekretariater. 

Materiale fra mødet 20. marts 2023 kan rekvireres på sekretariatet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg udpeger 1-2 medlemmer af Valby Parkbrugerråd.

Beslutning

Valby Lokaludvalg indstiller Kirsten Henriksen, Uffe Jacobsen og Byrial Rastad Bjørst. 
Til top