Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af Valby Bydelsplan 2023

Styregruppen for bydelsplanen orienterer om det afsluttende arbejde og om  repræsentantskabsmødet 13. april 2023, hvorefter Valby Lokaludvalget bedes endeligt godkende Valby Bydelsplan 2023. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender Valby Bydelsplan. 

2)  at Valby Lokaludvalg drøfter program for borger- og repræsentantskabsmødet 13. april 2023. 

Problemstilling

Styregruppen for bydelsplanen har indarbejdet input fra lokaludvalget og repræsentantskabet. Den endelige tekstversion blev sendt i anden høring hos både lokaludvalg og repræsentantskab med frist for tilbagemelding 10. april 2023, hvorefter planen betragtes som godkendt. Det er i denne runde kun muligt at kommentere på korrektur og andre meningsforstyrrelser. Sekretariatet indarbejder eventuelle kommentarer 11. april. 

13. april 2023 præsenter lokaludvalget Bydelsplan 2023 på et møde for repræsentantskabet og andre interesserede borgere med følgende program: 

 

17.00 Ankomst

17.05 Velkomst ved forpersonskabet

17.10 Revideringer, tilvalg/fravalg og det videre forløb v. styregruppen

17.25 Gruppearbejde – Hvordan kan du eller din forening bidrage til realisering af bydelsplanen i samarbejde med lokaludvalget?

17.45 Opsamling i plenum

18.00 Fejring af planen med en skål

18.15 Oplæg om København som UNESCO-UIA World Capital of Architecture 2023

18.45 Let servering

19.15 Tak for i dag 

 

Valby Bydelsplan 2023 er udsendt på separat mail før denne dagsorden. 

Løsning

1) Valby Lokaludvalg endeligt godkender Valby Bydelsplan. 

2)  Valby Lokaludvalg drøfter program for borger- og repræsentantskabsmødet 13. april 2023. 

 

Videre proces

Bydelsplanen godkendes formelt af repræsentantskabet på mødet 13. april 2023 og den præsenteres sammen med de øvrige bydeles planer for Borgerrepræsentationen på et temamøde 1. juni 2023. 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg godkendte bydelsplanen. Program for borgermøde 13. april 2023 er vedlagt referatet.
Til top