Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Budgetønsker 2024

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes drøfte og beslutte ønsker for Københavns Kommunes  Budget 2024 med afsæt i de budgetønsker, udvalget indsendte til overførselssagen 2022-2023. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg beslutter ønsker til København Kommunes budget 2024. 

2) at Valby Lokaludvalg drøfter strategi for at fremme budgetønsker.

Problemstilling

Til september skal Borgerrepræsentationen forhandle om Københavns Kommunes kommende budget. 

Til budgetforhandlingerne drøfter politikerne i Borgerrepræsentationen hvilke initiativer og projekter, der skal afsættes penge til for de kommende år. Budgettet vedtages i oktober, men forhandlingerne starter i begyndelsen af året i de forskellige fagudvalg. 

Valby Lokaludvalg får budgetforslag i officiel høring første gang i juni, men det har tidligere vist sig givtigt at vedtage lokaludvalgets ønsker tidligt og lægge en strategi for at fremme dem i Borgerrepræsentationen langt tidligere. Teknik- og Miljøudvalget har desuden også udbedt sig lokaludvalgenes ønsker nu (se vedlagt bilag), så de kan indgå i deres forhandlinger.  Anden fase i høringen afvikles i august. 

Lokaludvalgets ønsker til overførselssagen 2022-2023 er vedlagt som bilag. Ønskerne blev ikke imødekommet og indgår derfor som afsæt for drøftelsen. 

 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg beslutter ønsker til København Kommunes budget 2024 og en strategi for at fremme ønskerne i Borgerrepræsentationen. 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede og besluttede at indsende følgende ønsker 

 • Samskrive Planlægningsbevilling til etablering af
  cykel/gangforbindelse fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til
  Grønttorvet og Adgang fra Folehave-kvarteret til Valby Idrætspark til første prioritering 
 • Opdatering eller ny trafikanalyse 
 • Etablering af toilet ved Kulgraven
 • Cykelstiprojektet på Valby Langgade
 • Samlet affaldsløsning for eksisterende og kommende
  bygninger på Toftegårds Plads Syd i forbindelse med
  byggeriet af det nye bibliotek

 

Til top