Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Henvendelse fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg om Københavns Kommunes nye Kultur- og Fritidspolitik

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg har modtaget en henvendelse fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg med opfordring til at være medunderskriver på henvendelse til København Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg vedr. lokaludvalgenes manglende mulighed for at blive hørt i forbindelse med vedtagelse af ny Kultur- og Fritidspolitik. Valby Lokaludvalg bedes drøfte og beslutte, om det vil være medunderskriver på henvendelsen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter henvendelsen fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg og beslutter, om udvalget vil være medunderskriver på skrivelsen til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. 

Problemstilling

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg godkendte den 24. februar teksten til en ny Kultur- og Fritidspolitik for København, som sætter den overordnede politiske retning for, hvordan kultur- og fritidsområdet skal udvikle sig de næste fire år. Efter ønske fra udvalget er politikken holdt kort og oplister hvilke tiltag og handleplaner, man vil igangsætte i forlængelse af politikken. Af introduktionen til poltikken fremgår det, at udvalget "har valgt at skrive politikken sådan, at den fremhæver, hvor vi fra udvalgets side særligt ønsker at sætte vores aftryk i denne valgperiode, og politikken er derfor ikke en gennemgang af hele kultur- og fritidsområdet fra A til Z."  Se Kultur- og Fritidspolitik og overblik over kommende handleplaner her: Godkendelse af ny Kultur- og Fritidspolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede interessent- og borgerinddragelsen i Kultur- og Fritidspolitikken under behandlingen den 17. januar. Der var et ønske om, at man i stedet for en generel høring af den overordnede politik, prioriterede en høring af de relevante interessenter ved udarbejdelsen af de enkelte handleplaner, så man får input ind så tæt på de konkrete initiativer som muligt. Det betyder, at politikudkastet ikke har været i offentlig høring og heller ikke har været i høring hos lokaludvalgene.

Kulturudvalget i Brønshøj-Husum  Lokaludvalg ønsker, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg retter henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget og udtrykker utilfredshed med, at lokaludvalgene er blevet afskåret fra at komme med input til Kultur- og Fritidspolitikken og dertil knyttede handleplaner. Kulturudvalget ønsker også, at Københavns øvrige 11 lokaludvalg inviteres til at være medunderskrivere på henvendelsen. så henvendelsen står stærkere over for Kultur- og Fritidsudvalget.

Udkast til skrivelse til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg beslutter, om udvalget vil være medunderskriver på skrivelsen til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. 

Beslutning

Valby Lokaludvalg besluttede at være medunderskriver med opfordring til at skærpe kritikken, hvis det er tidsmæssigt muligt.
Til top