Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af høringssvar ang. belysning om Damhussøen

Se alle bilag
På baggrund af en beslutning på Budget '22 har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et forslag til orienterende belysning om Damhussøen. Forslaget er sendt i høring i Fredningsnævnet og i Vanløse og Valby Lokaludvalg. Byudvikling og Trafik har deltaget i en følgegruppe for projektet, og har på baggrund af arbejdet og projektforslaget skrevet udkast til et høringssvar, som indstilles til godkendelse. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til projektforslaget Belysning om Damhussøen. 

Problemstilling

Lokaludvalget skal vedtage et høringssvar til projektforslaget '"Belysning på stierne omkring Damhussøen", som er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen efter en politisk bevilling på Budget '22. 

Belysningen skal gøre det muligt at orientere sig på stien i de mørke timer. Projektet skal understøtte målsætningen i Københavns Kommuneplan 2019 om øget adgang til byens vand- og naturområder for borgerne.

Belysningen, der foreslås, er en række pulletter, placeret så de ikke generer forholdene for flagermus og ikke indebærer fældning af træer. 

Medlemmer af Byudvikling og Trafik har sammen med repræsentanter fra Vanløse Lokaludvalg deltaget i en følgegruppe for udvikling af projektet.  

Byudvikling og Trafik behandler høringssvar den 28. marts. Svaret eftersendes dagsordenen.

Sagsmaterialet kan tilgås via dette link 

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2023/03/I100218_Projektforslag_A4.pdf

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret.  

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg godkendte høringssvaret. 
Til top