Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring af udkast til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes drøfte høring om Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026, og bemyndige fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde et samlet svar. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter høringen og  bemyndiger fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde et samlet svar..

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog høringen af udkastet til Københavns Kommunes nye Integrations- og Medborgerskabspolitik 15. marts 2023 og fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner har behandlet udkastet på sit møde 28. marts 2023.  

Udkastet er bygget op omkring fem tværgående pejlemærker og fem principper baseret på integrationsloven. Udkastet er udarbejdet gennem inddragelse af københavnere, eksperter, praktikere og relevante organisationer, som har haft mulighed for at drøfte lokale udfordringer og komme med forslag til politikken.

Høringsmateriale er vedlagt som bilag og udkastet til høringssvar eftersendes. Fristen er forlænget til 24. april 2023. 

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndiger fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde et samlet svar på basis af drøftelsen. 

 

 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede udkastet og bemyndigede fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at skrive endeligt høringssvar. 
Til top