Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

 

Rokering

Stefan Emkjær har meddelt, at han udtræder af Valby Lokaludvalg. Han var valgt for Ålholm Skolebestyrelse, der ikke ønsker at stille ny kandidat. Derfor indtræder 1. suppleant Christian Edelvold Berg i Valby Lokaludvalg, mens Susanne Morell og Steen Pedersen rykker op som hhv. 1. og 2. suppleant i interessegruppen Børn, Unge, Idræt, Kultur og Fritid. Rokeringen er godkendt af Borgerrepræsentationen 23. marts og trådt i kraft fra samme dato. 

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

 

Fraværende med afbud

Sebastian J. Olsen – Susanne Morell supplerer

Iris H. Münoz – Kim Lerche Olsen supplerer

Michael Fjeldsøe – Lene Hansen supplerer

Gitte G. Butler – Steen Pedersen supplerer

Lene E. Becker – ikke muligt at stille suppleant

Henrik Christensen – ikke muligt at stille suppleant

Dorte J. Viborg – ikke muligt at stille suppleant

 

Fraværende uden afbud

 Fabrizio d'Ottone

 

Susanne Morell forlod mødet kl. 19.05

Henrik Palsmar forlod mødet kl. 20.25. 

 

Mødet sluttede kl. 21.03.

 

 

 

Til top