Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om Valby Kulturdage 2023

Lokaludvalgsmedlemmerne af styregruppen for Valby Kulturdage orienterer om koncept og status for arrangementet i 2023. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Problemstilling

Styregruppen for Valby Kulturdage har med afsæt i visionsworkshoppen med lokale kulturaktører i januar arbejdet videre med årets koncept, der geografisk opererer med de samme områder som i 2022, men samtidig er ansøgerne blevet bedt om at placere sig under en af de fem temaoverskrifter, der udsprang af visionsworkshoppens arbejde: 

  • Kunst & Kultur
  • Foreninger & Frivillighed
  • Demokrati & Fællesskaber
  • Eftertanke & Fordybelse
  • Mad & Bæredygtighed

Styregruppen har i særlig grad haft fokus på at lave klart aflæselige zoner og at udvikle den del af kulturdagene, der taler ind i lokaludvalgets eget område: Demokrati & Fællesskaber. Styregruppen vil derfor udvikle området ved Tingstedet til et mini-folkemøde med talks og en åben Valby-scene for lokale bands og orkestre. 

Konceptet har dannet baggrund for puljeudvalgets behandling af ansøgninger til kulturdagene. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. 
Til top