Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Støtteerklæring til Anna Walter, kunstværk ved Ny Ellebjerg station

Se alle bilag
Lokaludvalgets skal tage stilling til støtteerklæring til kunstneren Anna Walther, der ønsker at opsætte et kunstværk ved Ny Ellebjerg Station.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender støtterklæringen til Anna Walthers kunstværk ved Ny Ellebjerg Station.

Problemstilling

Lokaludvalget har på mødet den 7. februar 2023 besluttet at støtte Anna Walthers skitseprojekt: Den sidste pose med 5.000 kr. fra Lokalpuljen.

Siden har Anna Walther præsenteret sit projekt på Kunst, Kultur & Frivilligheds-udvalgets møde den 21. marts 2023.

Skitseprojektet beskriver et ca. 2,5 meter højt kunstværk, der dels består af en betonsokkel, der skal fungere som bænk, og en taske/pose, der er lavet af udgåede DSB-plastposer. Se bilag. 

Anna Walther har været i dialog med BaneDanmark omkring projektet, og håber på at opnå støtte fra Statens Kunstfond og Københavns Kommune til at realisere projektet. 

Kunst, Kultur & Frivillighed anbefaler at lokaludvalget vedtager den formulerede støtterklæring, som Anna Walther kan tage med i det videre arbejde med at realisere projektet.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager støtteerklæringen til Anna Walther.

Videre proces

Støtteerklæringen sendes til Anna Walther, som kan tage den med videre i projektet.

 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg godkendte indstillingen. 
Til top