Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til Valby Borgerpanel

Valby Lokaludvalg bedes udmønte 15.000 kr. af de allerede afsatte midler til kampagne for Valby Borgerpanel i de områder, der er mindst repræsenteret i panelet. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 15.000 kr. af de allerede afsatte midler til Valby Borgerpanel.

Problemstilling

Valby Borgerpanel kom godt fra start i 2022 og har knap 3000 medlemmer. Nogle geografiske områder af Valby er bedre repræsenteret end andre, og vi har derfor gennemført en kampagne med husstandsomdelte flyers i de kvarterer med lavest repræsentation som supplement til den løbende kampagne via nyhedsbreve og sociale medier. 

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter 15.000 kr. af de allerede afsatte midler til Valby Borgerpanel.

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning:

Budget Disponeret Udbetalt indtil nu Rest til disposition
1.249.500 kr. 729.396 kr. 122.471 kr. 520.104 kr.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg godkendte indstillingen. 
Til top