Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til bydelsplan

Valby Lokaludvalg bedes udmønte 50.000 kr. af de allerede afsatte midler til layout og tryk af Valby Bydelsplan 2023.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 50.000 kr. af de allerede afsatte midler til bydelsplanen. 

Problemstilling

Arbejdet med bydelsplanen nærmer sig sin afslutning og den skal derfor som tidligere vedtaget layoutes til en fuld digital version og en mindre fysisk pixi-model, der kan uddeles af lokaludvalget og placeres rundt omkring i bydelen. De afsatte midler går således til grafiker og print. 

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter de allerede afsatte midler til bydelsplanen

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning:

Budget Disponeret Udbetalt indtil nu Rest til disposition
1.249.500 kr. 714.396 kr. 122.471 kr. 535.104 kr.

 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg godkendte indstillingen. 
Til top