Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Borgernes Tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Valby Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Beslutning

Ingen borgere ønskede ordet.
Til top