Mødedato: 11.01.2022, kl. 18:30
Mødested: Teams

Meddelelser

Park og Byrum har kvitteret for modtagelsen af Valby Lokaludvalgs brev om inddragelse i projektet om lys om Damhussøen, som lokaludvalget vedtog 14. december. 

Økonomiforvaltningen har kvitteret for modtagelsen af brev om busbetjening på Vigerslevvej, som lokaludvalget vedtog 14. december. 

Vi afventer svar fra Cykelsekretariatet ang. brev om ophævelse af ensretning for cykler på Kjeldsgårdsvej. 

Brev ang. cykelstier på Valby Langgade blev sendt inden jul til Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, og gruppeformænd i forligskredsen fra Budget '20. Brevet er nu genfremsendt til ny borgmester Line Barfoed og nye gruppeformænd. 

Børne- og Ungdomsudvalget har på deres møde i december vedtaget at gå videre med planen om genhusning af Hanssted Skole på Otto Busses Vej, dog således, at der inden for rammerne for projektet i samarbejde med forældrebestyrelsen og skolen arbejdes på at genhuse nogle af de yngste elever i nærområdet. 

Beslutning

Der var følgende meddelelser på mødet: 

Der har været afholdt et møde om fremtiden for Permahaven  mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og brugere af Toftegårds Plads.


Til top