Mødedato: 11.01.2022, kl. 18:30
Mødested: Teams

Status på valg til Valby Lokaludvalg

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Problemstilling

Valget til Valby Lokaludvalg nærmer sig, og fredag den 14. januar er sidste frist for at tilmelde sig som kandidat. 

Nuværende status på tilmeldinger er (pr. 6. januar) 

  • 9 opstillede kandidater, der også er stemmeberettigede  
  • 2 stemmeberettigede foreninger 
  • 2 uafsluttede tilmeldinger 

Antallet af tilmeldte på nuværende tidspunkt er ca. på linje med de øvrige lokaludvalg. Der skal i alt vælges 15 foreningsrepræsentanter, og også gerne være en suppleantliste. 

Tidsfrister og vigtige datoer 

Fra den 24. januar vil alle kandidater være offentlige på hjemmesiden. 

26. januar afholdes fysisk præsentationsmøde, hvor kandidater kan præsentere sig 

7. februar er sidste frist for at melde sig til som stemmeberettiget 

Valget afholdes digitalt fra den 15. februar - 1. marts. Alle stemmeberettigede har ni stemmer at fordele på de opstillede kandidater.  

Nyt lokaludvalg godkendes i BR i marts og tiltræder i april. 

Læs mere og tilmeld dig på

www.valbylokaludvalg.kk.dk/valg

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Status taget til efterretning.
Til top