Mødedato: 11.01.2022, kl. 18:30
Mødested: Teams

Afsættelse af midler til borgermøde om startredegørelse Hotel- og Restaurantskolen

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg afsætter 10.000 kr. til borgermøde om startredegørelse for Hotel- og Restaurantskolen  

Problemstilling

Startredegørelsen for den nye lokalplan for Hotel- og Restaurantskolen forventes at blive offentlig i løbet af foråret.

I den forbindelse foreslår By- og Trafikudvalget at afholde et borgermøde, da det er en sag, der har stor lokal interesse. 

Der arbejdes på at afholde mødet på Hotel- og Restaurantskolen. Det foreslås at afsætte et rammebeløb på 10.000 kr. til mødet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg afsætter 10.000 kr. til et borgermøde om Hotel- og Restaurantskolen. 

Økonomi

 

Pulje 2022

Disponeret per 20. december 2021

Indstillet 20. december 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

100.000 kr.

0 kr.

10.000 kr.

90.000 kr.

 

Videre proces

Sekretariatet arbejder videre med planlægning af borgermøde 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top