Mødedato: 11.01.2022, kl. 18:30
Mødested: Teams

Input til placering af nye offentlige toiletter

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter mulige placeringer af offentlige toiletter 

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger formanden til at skrive og indsende svar til forvaltningen 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en liste over placeringer for nye offentlige toiletter i Københavns Kommune, som skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2022.

Derfor beder de alle Københavns Kommunes lokaludvalg om at komme med forslag til, hvor de ser et behov for nye offentlige toiletter, samt en begrundelse for, hvorfor den enkelte placering forslås.

Et overblik over allerede bestående offentlige toiletter findes på kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/toiletter

Forvaltningen vil bagefter kvalificere de indkomne forslag mht. tilslutningsmuligheder, ejerforhold, toiletbehov i området mm. Forslag fra lokaludvalgene vil, sammen med borgerønsker, input fra byrumforvaltere, driftsenheder og andre interessenter, indgå i det samlede arbejde om at udarbejde en liste over ønskede placeringer for nye offentlige toiletter

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og udpeger mulige placeringer for nye offentlige toiletter. 

Økonomi

 

Videre proces

Input til placering af nye offentlige toiletter indsendes inden fristen den 20. januar. 

Beslutning

Forslag til placering af nye toiletter:

Kulbaneparken/Kulgraven

Vigerslevparken ned mod Gammel Køge Landevej

Stranden i Valby Parken

Valby Station v/Lyshøjgårdsvej

Mogens Fogs Plads

Erik Ballingsvej

Der indsendes argumenter for placeringer til Sekretariatet.

 

Formanden bemyndiges til at skrive og indsende svar til forvaltningen.

Til top