Mødedato: 11.01.2022, kl. 18:30
Mødested: Teams

Udpegning af medlemmer til Københavns Nattelivsudvalg

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg udpeger to forslag til medlemmer af Københavns Nattelivsudvalg 

2) at formanden bemyndiges til på LUFT-mødet den 18. januar at prioritere kandidater fra de bydele, der har størst udfordringer med nattelivet

Problemstilling

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en ny restaurations- og nattelivsplan for perioden 2022-2025.

En ambition i den nye restaurations- og nattelivsplan er at styrke dialogen og samarbejdet med de forskellige aktører i og omkring nattelivet. Københavns Borgerrepræsentation besluttede den 4. november 2021, at der skal arbejdes videre med et partnerskab for natteliv som et særligt udvalg. 

Under forudsætning af borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af Københavns Nattelivsudvalg, forventeligt den 3. februar 2022, inviteres Københavns Kommunes lokaludvalg til at bidrage til udpegningen af medlemmer til udvalget.

Lokaludvalg og beboere i København opfordres til at indstille seks kandidater (tre mænd og tre kvinder, jf. ligestillingsloven), i prioriteret rækkefølge, til at udfylde tre faste sæder i Nattelivsudvalget. 

Lokaludvalg i København skal altså sammen indstille seks kandidater til nattelivsudvalget. Sekretariaterne foreslår, at hvert lokaludvalg indstiller to kandidater, som LUFT-mødet (møde mellem lokaludvalgenes formænd) den 18. januar kan koge ned til de ønskede seks medlemmer.

Udkast til Restaurations- og nattelivsplan kan læses her

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2022/01/Bilag-1.-Restaurations-og-Nattelivsplan-2021.pdf

Løsning

Valby Lokaludvalg udpeger to kandidater til nattelivsudvalget 

Formanden bemyndiges til at prioritere kandidater på LUFT mødet 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg indstiller:

Driss El Mekki, Facbrizio Macchi D´ottone, Tommy Jensen og Lene Buerup som medlemmer af Københavns Nattelivsudvalg.

Formanden bemyndiges til at prioritere de indstillede på LUSK-møde.

Til top