Mødedato: 11.01.2022, kl. 18:30
Mødested: Teams

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Fraværende med afbud: Morten Melchiors (udtrådt), Birgit Meisel (personlige årsager).

Stefan Emkjær forlod mødet kl. 19.40.

Mødet sluttede kl. 19.55.
Til top