Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Forslag om regulering af skarv i Damhussøen

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes drøfte henvendelsen om regulering af skarv ved Damhussøen og beslutte, hvordan der kan arbejdes videre med forespørgslen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

  1. at Valby Lokaludvalg drøfter materialet og beslutter, hvordan kan arbejdes videre med forespørgslen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget en henvendelse om regulering af skarv ved Damhussøen fra G/F Søholm v/ Anders V. Møller.

Henvendelsen og besvarelsen af en lignende forespørgsel fra december 2022 er vedlagt som bilag til drøftelsen.

Da spørgsmålet for nylig er besvaret jf. bilag, kunne et næste skridt være at sætte et møde op med den relevante afdeling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Hvis lokaludvalget beslutter at gå videre med sagen, kan Vanløse Lokaludvalg inddrages.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter materialet og beslutter, hvordan kan arbejdes videre med forespørgslen.

Beslutning

Valby Lokaludvalg ønsker ikke at gå videre med sagen med henvisning til behandlingen af medlemsforslag om samme emne i Borgerrepræsentationen fra december 2022.  
Til top