Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høringssvar til myndighedshøring af baneanlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg

Se alle bilag
Sund & Bælt ansøger om at etablere et anlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg, og to projekter for udførslen er sendt i høring via Trafikstyrelsen. Høringen er sendt til Kgs. Enghave Lokaludvalg, der har videresendt den, da det også rækker ind i Valby. Byudvikling og Trafik har drøftet høringen og beder om input til det endelige høringssvar, der efterfølgende skrives færdig og indsendes. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og giver input til høringssvaret ang. baneanlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. 

2) Valby Lokaludvalg bemyndiger Byudvikling og Trafik at skrive og indsende høringssvar. 

Problemstilling

Sund & Bælt ansøger om at etablere et anlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. For projektet er der ansøgt om to forskellige løsninger, løsning O-3 og løsning O-4, som sendes ud i én samlet høring. Formålet med projekterne er at etablere et anlæg bestående af to overhalingsspor til godstog og alt efter løsning, et vendespor.

Projektet er sendt til høring i Kgs. Enghave Lokaludvalg, der har videresendt det til Valby Lokaludvalg, da projektet også rækker ind i Valby. Kgs. Enghave udarbejder også et høringssvar. 

Projekterne er placeret ved den eksisterende bane, der ligger i en forholdsvis dyb afgravning, der er afsluttet med en støjvold. Formålet med løsning O-3 er at etablere et anlæg bestående af et overhalingsspor til godstog mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. Løsningen betyder, at der vil være 3 spor på strækningen, hvor der i dag er 2 spor. Formålet med løsning O-4 er at etablere et anlæg bestående af to overhalingsspor til godstog mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. Løsningen betyder, at der vil være 4 spor på strækningen, hvor der i dag er to spor.

Byudvikling og Trafik har behandlet høringen den 26. september, og foreslår at indsende et høringssvar der fokuserer på: 

  • Anlæg af byggeplads der, hvor der ligger tre klubhuse. 
  • Støjbelastningen for kolonihaverne, både under byggefasen og permanent, når lange godstog skal standse og starte på vigesporet.
  • Den tunge trafik med lastbiler til klubhus-byggepladsen, og de farlige situationer, der kan opstå, når de skal passere rundkørslen ved Hammelstrup vej på et sted, hvor der er mange cykler, en stor trafik til den nyrenoverede naturlegeplads og en A-bus, der har endestation.

Byudvikling og Trafik er i gang med at afklare, hvilke klubber, der bliver berørt, om de er blevet hørt i processen, og om der er tænkt erstatningsarealer ind til dem. 

Myndighedshøringen har høringsfrist 20. oktober. 

Bilag til høringen kan hentes på Valby Lokaludvalgs hjemmeside her

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2023/10/Bilag-Myndighedshoering-baneanlaeg-mellem-Kalvebod-og-Ny-Ellebjerg.zip

Løsning

Valby Lokaludvalg giver input til høringen og bemyndiger Byudvikling og Trafik at skrive og indsende endeligt høringssvar indenfor fristen. 

 

Beslutning

Fagudvalget Byudvikling &Trafik blev bemyndiget til at skrive og indsende høringssvar på basis af lokaludvalgets drøftelse.
Til top