Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Svar på henvendelse om aktivering af kommunale overskudsarealer og ubenyttede bygninger

Se alle bilag
Byudvikling og Trafik har svaret på en henvendelse fra Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet om aktivering af kommunale overskudsarealer og ubenyttede bygninger, lokaler og anlæg. Input skal bruges til besvarelse af et medlemsforslag. Udvalget foreslår at udpege Rytterskolen, og undrer sig i øvrigt over, at forvaltningen ikke selv ligger inde med den fornødne viden. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender svar på henvendelse om aktivering af kommunale overskudsarealer og ubenyttede grunde. 

Problemstilling

Henvendelsen om  aktivering af kommunale overskudsarealer og ubenyttede bygninger, lokaler og anlæg kommer på baggrund af et medlemsforslag, som Borgerrepræsentationen vedtog den 4. maj 2023. 

Med forslaget er Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen blevet pålagt at udarbejde et forslag til, hvordan kommunale overskudsarealer og ubenyttede bygninger, lokaler og anlæg kan aktiveres midlertidigt eller permanent til kultur, fritid, rekreative arealer, kreative erhverv eller lignende og hver gang anvise, hvilken udlejningsform, det kan have. 

Henvendelsen er behandlet i Byudvikling og Trafik, der foreslår at bruge lejligheden til at nævne en mulig fremtidig anvendelse af Rytterskolen i Skolegade.

Udvalget er irriterede over processen og den metode, forvaltningen beskriver for at tilgå københavnerkort over intra, da den forudsætter, at man er ansat i kommunen. 

Udvalget finder, at netop dette kontor i forvaltningen selv burde ligge inde med den fornødne viden. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svaret på henvendelse om aktivering af kommunale overskudsarealer og ubenyttede grunde 

 

Beslutning

Svaret blev godkendt.
Til top