Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring Revision af Københavns Kommunes nuværende Bygge- og Anlægsforskrift

Se alle bilag
Opdateringen af Bygge-og Anlægsforskriften er sendt i høring, da der er lovkrav om dette. Byudvikling og Trafik indstiller at lokaludvalget besvarer høringen uden kommentarer, da der ikke findes særlig indsigt på området i lokaludvalget. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til revision af Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift. 

Problemstilling

Høringen 'Revision af Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift' er modtaget gennem høringsportalen Bliv Hørt. 

Den er drøftet på møde i Byudvikling og Trafik den 26. september. Udvalget indstiller det vedhæftede høringssvar uden kommentarer til godkendelse, da ingen i udvalget har speciel indsigt i området. 

Høringsmaterialet kan findes her på Bliv Hørt

https://blivhoert.kk.dk/hoering/revision-af-kobenhavns-kommunes-bygge-og-anlaegsforskrift

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top