Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Oplæg om ungeinddragelse

Sekretariatet giver input om børne- og ungeinddragelse som optakt til næste punkt vedr. høring om unge i lokaludvalg. Inputtet er til orientering. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager oplægget til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalgssekretariaterne var i slutningen af september på seminar med fokus på inddragelse af børn og unge i lokaldemokrati. Generation Bæredygtig fra Børne- og ungeforvaltningen stod i samarbejde med tre unge for en workshop om inddragelse i forskellige af lokaludvalgenes formater og mødeformer. Seminaret bød også på et oplæg om inddragelse af udsatte unge. 

Sekretariatet giver et kort oplæg med væsentlige pointer fra seminaret som optakt til næste punkt vedr. høring om unge i lokaludvalg. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager oplægget til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top