Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Nyt fra udvalg, Børn, Frivillige og Sociale emner

Et af fagudvalgene giver status på arbejdet i udvalget, herunder udvalgets arbejde med dets ansvarsområder i Bydelsplanen.

I dag orienterer fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner om sit arbejde.

Indstilling

 

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Problemstilling

I forlængelse af arbejdet med lokaludvalgets arbejde med Bydelsplan 2023, hvor fagudvalgene hver især har ansvar for de forskellige indsatsområder og projekter, har styregruppen og forpersonskabet besluttet, at denne personkreds afholder minimum 1 møde per kvartal for sikre gennemsigtighed og fremdrift i arbejdet og at fagudvalgene fremover på skift giver en status på deres arbejde på lokaludvalgsmøderne. 

I dag orienterer fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner om sit arbejde, herunder udfordringerne med bydækkende høringer og samarbejdet med forvaltninger, der ikke er så vant til det som Teknik- og Miljøforvaltningen. Udvalget orienterer samtidig om status på bydelsplanprojekter og fokusområdet med oplevelsen af manglende foreningslokaler. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top