Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Meddelelser er til orientering.

 

Indsupplering

Indsuppleringskampagnen kører. Tre nye suppleanter har meldt sig og et par stykker mere er på vej. I må meget gerne fortsat hjælpe til med at udbede kendskab til muligheden for at blive suppleant.  

 

Byttemarked i Teatersalen søndag d. 5. november

Miljøgruppen inviterer igen i år til byttemarked i Teatersalen i Valby Kulturhus 5. november kl. 10-16. Meld ind til Asger, hvis du vil give en hånd med.  

 

Åbent Rådhus 12. november 

Arrangementet er igen i år målrettet børnefamilierne i København. Politikere og forvaltninger forventes at præsentere rådhuset, deltage i debatter og samle input til kommende indsatser. Lokaludvalgene har atter en fælles stand i Rådhushallen under overskriften Kender du lokaludvalgene? 

Aktiviteten på standen er dialog mellem københavnerne og lokaludvalgsmedlemmer om lokaludvalgsarbejdet. Den fælles film om bydelsplanerne, Video om Bydelsplanerne 2023 - YouTube, bliver vist på standen, og mens de voksne snakker, kan børnene lege med legetøjsbiler/cykler på gulvet, som er indrettet i Rådhushallen med vejbaner af genanvendelig tape. 

Der er tilmelding til Camilla S. Nielsen på LJ8E@kk.dk senest 4.oktober eller snarest derefter af hensyn til bestilling af forplejning. Der lægges op til deltagelse i 1-2 timer. 

 
Klimasamtaler på Valby Bibliotek og foredrag med Jørgen Steen Nielsen

Valby Bibliotek inviterer til 5. oktober og 16. november til klimasamtaler. Begge dage kl. 19.15-20.45. Læs mere her  og tilmeld til makusk@kk.dk

Miljøgruppen arrangerer foredrag med Jørgen Steen Nielsen 2. november kl. 19.30-22 i aulaen på Lykkebo Skole. Beskrivelse af foredraget Vejen hjem til Jorden - om håb og handling i klimakrisens tid: 

Efter en sommer med klimakatastrofens billeder på nethinden og politiske ledere, der svigter, er der brug for at skabe håb. For den enkelte kan det være svært at finde vej ud af mørket – i lokale fællesskaber kan handlingen og modet spire.

Kom og hør Jørgen Steen Nielsen, forfatter og klimajournalist ved Dagbladet Information, fortælle om alt det, der faktisk er lykkedes gennem 50 års miljøkamp, og hvordan vi også kan finde kraft til at håndtere klimaudfordringen. Én erfaring er central: Det starter altid nedefra.

 

Handicappolitik er godkendt

Københavns Kommunes Handicappolitik, som lokaludvalget har afgivet høringssvar på, er endeligt vedtager og kan læses her 

Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026 (kk.dk)

 

Afvisning af indsigelse mod byggeri på Vigerslevvej 301

I har modtaget svar på jeres indsigelse mod opførelse af etageboligejendom på  Vigerslevvej 301 fra 18. april 2023 i forbindelse med partshøring.

Indsigelsens tre punkter (manglende forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget, byggeriets størrelse i forhold til grundens størrelse og grundens tilhørsforhold,. og mangel på bynatur) afvises med henvisning til, at TMF har gennemført en helhedsvurdering, jf. BR18, § 169 og ud fra den har givet byggetilladelse til det ansøgte byggeprojekt.

 

Fotoudstilling den 28. oktober 2023

Valby Værested, Valby Langgade 122, inviterer til en lille fotoudstilling. 

Lørdag den 28. oktober slår vi dørene op for udstillingen og som et særligt arrangement for særligt inviterede. Til ferniseringen mellem kl. 14.00-17.00 vil der blive serveret lidt ost/pølse og vin/læskedrikke.

Udstillingen hedder "Visuelle Fortællinger fra et Værested". Tilmelding til BCS@km.dk

 

Beslutning

Skrivelse mod fortætning i villakvarterer

 Forperson Michael Fjeldsøe har på lokaludvalgets vegne sendt skrivelse til Teknik- og Miljøudvalget i anledning af

Medlemsforslag om genetablering af praksis om at fravige villaservitutternes bestemmelser omkring dobbelthuse | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Forslaget blev behandlet 9. oktober 2023. Det blev ikke vedtaget. Lokaludvalgets skrivelse vedlægges referatet som bilag. 

Foredrag om håb og handling i klimakrisens tid

Miljøgruppen inviterer til  foredrag med Jørgen Steen Nielsenden 2. november 2023, kl.19.30 på Harrestrup Å Skole (tidligere Lykkebo Skole). "Vejen hjem til Jorden - om håb og handling i klimakrisens tid".Til top