Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Valby Lokaludvalg bedes godkende Puljeudvalgets indstilling af  bevillinger til de indkomne ansøgninger i Lokalpuljen. 

Indstilling

 

 

Puljeudvalget indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

 

 

Valby Lokaludvalg har modtaget 7ansøgninger til Lokalpuljen 2023

1) Talent V-KG ved Teater V - Unge teaterpoeter iscenesætter Teater V

2) Erindringsfabrikken - Jule-erindringssalon: Skal vi klippe vore julehjerter sammen?

3) Boligforeningen Kjøgegaard - Lydfortællinger fra Kjøgegaard – en boligforening i Valby fylder 100 år

4) Valby Harmoniorkester - Jule-quiz-koncert for hele familien med Valby Harmoniorkester

5) Johannes Jacobsen - Okto sounds autumm evenings – Community dinner and concerts

6) Skillz - Skillz Valby: Fodboldfællesskab for børn, unge og fædre

7) Socialdemokratiet i Valby - Fællessang med Benny Engelbrecht

 

 

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Talent V-KG ved Teater V - Unge teaterpoeter iscenesætter Teater V

Talent V-KG er Teater V`s nye tiltag for unge i Valby. Talent V-KG er et scenekunstnerisk grundkursus for unge, der tager en ungdomsuddannelse ved siden af talentlinjen og er samtidigt et samarbejde med Københavns åbne gymnasium.

De unge fra Talent V-KG vil have flere unge til at se teater i Valby og vil med denne forestilling på kulturnatten 2023 åbne for et ungemiljø, hvor scenekunsten samler.

Der bliver præsenteret digte, som eleverne selv har valgt at arbejde med og som for den enkelte elev giver dem mening. Der er 25 Talentelever, der i fællesskab iscenesætter digtene på forskellige måder og scenarier i Teater V`s cafe, som er åben for servering på aftenen, samt i foyen i Porcelænshallen.

Formen er som et popup scenarie, hvor publikum kommer tæt på skuespillerne, og hvor nærværet i de forskellige digte bliver intens, sjovt og rørende.

Det hele iscenesættes i en stor sammenhængende visning, der vil vare en time. Iscenesættelsen er lavet af de to professionelle instruktører/undervisere Henrik Blauner og leder af dramatisk center for undervisning Gitte Gry Bech Ballesheim.

Dato for afholdelse: Fredag den 13. oktober 2023

Budget: 30.000 kr.

Ansøgt: 19.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 19.000 kr.

 

 

2) Erindringsfabrikken - Jule-erindringssalon: Skal vi klippe vore julehjerter sammen?

Julen er hjernernes fest, men for mange ældre også en lidt sørgelig affære. Det vil vi gøre op med og invitere børn og børnebørn til en hyggelig eftermiddag, hvor vi synger julesange, lytter til legendariske lydklip, ser på historisk julestads – alt sammen for at skabe forbindelse til erindringen og inddrage deltagernes minder som levende historiebilleder. Med Richs på kanden og kartoffelmarcipan på fadene vil vi på en sjov og sanselig måde sprede juleglæde og sætte skub i samtalen mellem generationerne.

Vi lytter til krigs-og efterkrigstidens toner og synger velkendte julesange akkompagneret af klaver. Vi mindes rationering og erstatningsprodukter og den spirende nationalfølelse, der fik flagene tilbage på juletræet. Vi husker de nye strømninger fra USA, juleudstillingen i Daells Varehus og turen til Sverige – landet, som flød med mangelvarer som appelsiner, chokolade, kakao og marcipan. Hvordan husker I jeres barndoms jul? Maden, juletræet, gaverne og julehjælpen til de fattige?

Dette arrangement er udviklet som en som en måde at skabe glæde, i en for mange ældre svær tid, og bruge sanselige greb til at skabe forbindelse til de ældres positive erindringer.

Målgruppen er ældre mennesker, plejepersonale og pårørende på fire plejecentre i Valby.

Vi kan samle op til 70 deltagere pr. arrangement. Så omkring 280 mennesker vil få glæde af projektet.

Plejecentrene står selv for promovering og reklame for arrangementet. Det gøres klart for lederen, inden vi indgår aftale om afholdelse af arrangementet.

Dato for afholdelse: 16. oktober - 22. december 2023

Budget: 33.600 kr.

Ansøgt: 23.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 23.000 kr.

 

 

3) Boligforeningen Kjøgegaard - Lydfortællinger fra Kjøgegaard – en boligforening i Valby fylder 100 år

Boligforeningen Kjøgegaard på hjørnet af Toftegårds Plads og Vigerslev Allé blev grundlagt i 1923. I år fylder den 100 år. Mange af beboerne har boet der hele deres liv - nogle er femte generation i ejendommen.

Kjøgegaards beboere har derfor en helt speciel tilknytning til ejendommen og dens historie - en historie, som fortæller om livet og hverdagen i Valby 1923-2023. Denne historie vil vi gerne bevare og give videre til de kommende generationer.

I en lydfortælling hører vi 12 beboeres historie. De fortæller, hvordan de oplever at bo i Kjøgegaard, og hvordan bygningen og Valby har forandret sig i den tid, de har boet der.

Nogle husker at have hentet koks i den mørke kælder, andre har minder fra besættelsestiden. Men der er også unge stemmer med i fortællingen, så vi sammen med det historiske tilbageblik får et øjebliksbillede af Kjøgegaarden anno 2023.

Dato for afholdelse: Okt. - dec. 2023

Budget: 52.500 kr.

Ansøgt: 25.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag på ansøgningen.

Afslaget begrundes med, at projektet ikke i tilstrækkelig grad kommer Valby-borgerne til gode.

Desuden gives som udgangspunkt ikke støtte til film-, lyd- og bogproduktioner, medmindre de i særlig grad har relevans for bydelen. Der er ikke fundet grundlag for at afvige fra dette kriterie.

 

 

4) Valby Harmoniorkester - Jule-quiz-koncert for hele familien med Valby Harmoniorkester

Valby Harmoniorkester gentager succesen fra sidste år med en festlig julekoncert og quiz for hele familien i Valby.

I julen 2022 blev arrangementet helt udsolgt og vi fik skabt en rigtig god oplevelse for de deltagende valbygensere - det vil vi gerne gøre igen!

Vi sammensætter et nyt musikalsk program med både mere og mindre julet musik, hvor der vil være noget for både børn og voksne. Ligeledes laver vi igen en quiz som foregår løbende igennem koncerten og tager udgangspunkt i musikken.

Der vil være præmier til de vindende hold, og julesmåkager o.lign. til alle deltagende i publikum. Igen i år, kan de børn der tør få lov til at prøve kræfter med at dirigere orkestret.

Valby Harmoniorkester er en ny frivillig orkesterforening i Valby, der består af dygtige, primært unge amatørmusikere. Orkestret har som sit erklærede mål at sætte rammen om musikalske begivenheder der samler bydelen på tværs af sociale skel.

Dato for afholdelse: 2. december 2023

Budget: 24.000 kr.

Ansøgt: 15.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 15.000 kr.

 

 

5) Johannes Jacobsen - Okto sounds autumm evenings – Community dinner and concerts

Vi ønsker at skabe en ny platform for kreative fællesskaber på tværs af genrer og formater, hvor unge kan mødes på nye uformelle manérer.

Ved at kombinere fællesspisning og koncerter håber vi på at skabe nye fællesskaber og at nysgerrigheden styrkes.

Desuden håber vi, ved at lave elementet i Valby, at skabe en ny relevans af bydelen som kulturelt punkt og mødested.

Vi havde stor succes med to lignende arrangementer i juni og ønsker nu at bygge videre på dette og udvikle konceptet, så vi kan etablere et fællesskab omkring arrangementerne.

Dato for afholdelse: 26. oktober, 9. november og 14. december 2023

Budget: 30.000 kr.

Ansøgt: 20.340 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.340 kr.

 

 

6) Skillz - Skillz Valby: Fodboldfællesskab for børn, unge og fædre

Projektet ”Skillz Valby: Fodboldfællesskab for Børn, Unge og Fædre” er et initiativ, der stræber efter at skabe mere end bare et fodboldhold.

Det er en platform, hvor børn, unge og fædre kan dele deres passion for fodbold, styrke relationer og opbygge fællesskabets værdier. Ugentlige træning og små turneringer i Hafnia Hallen giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i sporten og samtidig skabe varige minder sammen.

Projektet har en dybere betydning for Valbys samfund ved at styrke bydelens samhørighed og kulturelle identitet. Det udvider aktivitetstilbuddet for børn, unge og familier, hvilket gør Valby endnu mere attraktivt som et sted at bo og trives. Endvidere fremmer det netværk og inklusion på tværs af alder, køn og baggrund.

Vores mål er at engagere flere medlemmer, tiltrække frivillige trænere/hjælpere og sikre, at projektets værdier og aktiviteter kan fortsætte med at skabe værdi for Valbys borgere i mange år fremover.

Dato for afholdelse: Okt.- dec. 2023

Budget: 40.000 kr.

Ansøgt: 40.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 30.000 kr.

Den nedsatte støtte begrundes med, at der ikke gives støtte til forplejning.

 

 

7) Socialdemokratiet i Valby - Fællessang med Benny Engelbrecht

Fællessang med Benny Engelbrecht og en pianist. Julesange, nye og gamle sange.

Vi vil samle folk i Valby og give dem en oplevelse med sang og musik, som forhåbentlig vil få folk til at møde deres naboer på en anden måde end vanligt. Grønttorvet er et relativt nyt område, så vi håber at kunne samle folk fra Grøntorvet tillige med borgere fra ”gamle” og ”nye” Valby.

Det vil være gratis at deltage.

Vi lægger selv frivillig tid til at planlægge og gennemføre aftenen.
Benny Engelbrecht optræder gratis.

Dato for afholdelse: 7. eller 14. december 2023

Budget: 9.000 kr.

Ansøgt: 8.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Afslaget begrundes med, at der ikke gives støtte til politiske aktiviteter jf. Kommunalfuldmagten.

 

Løsning

 

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

 

Tabellerne viser økonomien i puljen, hvis de indstillede beløb bevilges.

Pulje 2023

Disponeret per 2. oktober 2023

Indstillet 2. oktober 2023

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.570.900 kr.

1.433.605 kr.

 

107.340 kr.

29.955 kr.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til godkendt.
Til top