Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Beslutning om sammenlægning af puljer

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes beslutte at sammenlægge intern og ekstern pulje, der begge er ved at være opbrugt, gøre administrationen smidigere resten af året.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

  1. at Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje.

Problemstilling

Både den interne pulje og Lokalpuljen er snart forbrugt, idet der dog i begge vil være et mindre tilbageløb fra ubrugte og ikke-udmøntede projektmidler i samlet størrelsesorden 80.000, hvilket giver en restsum på ca. 163.000.

Sekretariatet foreslår derfor at sammenlægge de to puljer for at gøre administrationen smidigere resten af året.  

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje. 

 

Økonomi

Status for den interne pulje er pr. 27. september 2023 

Budget

1.249.500

Disponeret d.d.

1.113.600

Forbrugt d.d.

921.964

Rest til disponering

47.494

Se desuden vedhæftede oversigt, hvoraf det fremgår, at der er overskridelse på enkelte projekter og tilsvarende et mindre forbrug på andre afsluttede projekter. Vi forventer her at have et restbeløb omkring kr. 100.000.

 

Status for Lokalpuljen er pr. 27. september 2023 

Budget

1.570.900

Total bevilliget

1.433.605

Forbrugt d.d.

953.004

Rest til disponering

137.295

Heraf er 104.500 sat til uddeling i dag, hvilket giver 32.795 kr. i rest. Vi forventer ikke et tilbageløb større end kr. 30.000.  

Videre proces

På lokaludvalgets møde i november drøftes brug af eventuelle restmidler for 2023.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til godkendt.
Til top