Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på høring om pladser/strækninger til tidsmæssig udvidet udeservering

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes endeligt godkende svar på høring om pladser/strækninger til tidsmæssig udvidet udeservering, som Susanne Morell og Niels Danhøj har udarbejdet på basis af lokaludvalgets behandling af emnet på sit møde 12. september 2023, hvor to lokationer blev udpeget. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på høring om pladser/strækninger til tidsmæssig udvidet udeservering. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om lokaludvalgenes bidrag til identificering af udvalgte pladser/strækning til en forsøgsordning med tidsmæssig udvidet udeservering (til kl. 02:00 fredage og lørdage i sommerhalvåret). Valby Lokaludvalg drøftede forespørgslen på sit møde 12. september 2023, hvor to lokationer blev udpeget.

Susanne Morell og Niels Danhøj blev bemyndiget til at skrive svar på basis af lokaludvalgets behandling. Sekretariatet har desuden indhentet en udtalelse fra en af de berørte restauratører. 

Høringssvar er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på høring om pladser/strækninger til tidsmæssig udvidet udeservering.

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top