Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af Valby Lokaludvalgs svar på Offentlig høring af Kommuneplanstrategi 2023

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes endeligt godkende svar på Offentlig høring af Kommuneplanstrategi 2023, der er skrevet på basis af lokaludvalgets interne høringssvar, borgerpanelundersøgelse ud fra denne og lokaludvalgets drøftelse på sit møde 12. september 2023. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på Offentlig høring af Kommuneplanstrategi 2023.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg besvarede i maj 2023 den interne høring på Kommuneplanstrategi 2023 og besluttede samtidig at kvalificere sit høringssvar gennem en borgerpanelundersøgelse. Lokaludvalget drøftede ønsker til undersøgelsen på sit møde i august og undersøgelsen løb fra 28. august til 8. september. Svarene fra undersøgelsen blev drøftet på lokaludvalgets møde 12. september 2023 og er derefter blevet indarbejdet i svaret på den offentlige høring.

Svaret er vedlagt her som bilag og skal endeligt godkendes. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på Offentlig høring af Kommuneplanstrategi 2023.

 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top