Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på høring om København Kommunes Ældrepolitik

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes endeligt godkende svar på høring om København Kommunes Ældrepolitik, som fagudvalget har udarbejdet på basis af lokaludvalgets behandling på mødet 12. september 2023. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på høring om København Kommunes Ældrepolitik. 

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har udarbejdet Københavns Kommunes Ældrepolitik 2023-2026 på baggrund af 22 borgermøder på tværs af byen. Ældrepolitikken har tre temaer:

  • Flere gode leveår
  • Stærke og rummelige fællesskaber
  • Lige behandling, men ikke ens behandling.

Politikken tager afsæt i, at der er et stigende antal ældre københavnere, mens antallet af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet ikke stiger tilsvarende. Med ældrepolitikken ønsker Københavns Kommune således at aktivere københavnernes ressourcer, samtidig med at kommunen i endnu højere grad understøtter, at de kan så meget som muligt selv.

Valby Lokaludvalg diskuterede ældrepolitikken på sit møde 12. september 2023 og bemyndigede fagudvalget til at skrive et svar på basis af drøftelsen. 

Høringssvar er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på høring om København Kommunes Ældrepolitik.

 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top