Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Borgernes Tid

Under dette punkt kan alle borgere møde frem og komme med indspark til Valby
Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en
lokaludvalgsbeslutning mm.

Jan Barslev (Hafnia Hallen), Niels Nyegaard (DIF) og et foreningsmedlem fortæller om visionsprojektet i Valby Idrætspark. 

 

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv fortæller om konsekvenserne for foreningen, af den nyeste budgetaftale i Københavns Kommune.

Beslutning

Orientering fra Valby Idrætspark blev taget til efterretning med opfordring til at indtænke institutioner, nicheidræt og folkeoplysende foreninger i projektet.

Orientering fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv blev taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen igen den 26. oktober 2023 og det tages op af kredsen af lokaludvalgsforpersoner i november. 


Til top