Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Valby Lokaludvalg aktiviteter på Valby Kulturdage

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter hvordan og med hvilke aktiviteter og sager, de vil være til stede på årets Valby Kulturdage 

2) at Valby Lokaludvalg nedsætter en lille arbejdsgruppe på 2-3 personer, der i samarbejde med sekretariatet planlægger aktiviteterne 

Problemstilling

Valby Kulturdage afholdes den 2. og 3. september. I år bliver der igen mulighed for at afspærre gadeforløbet, og der er igen mulighed for at møde vores lokale københavnere og engagere dem i aktiviteter. 

Når solen skinner kan kulturdagene samle mange 1000 mennesker over de to dage. Det har tidligere været en god platform til at gå i dialog om bydelens udvikling, lokale sager og dagsordner.  

Lokaludvalget har tidligere drøftet Valby Kulturdage som del af københavnerinddragelsen omkring Bydelsplanen. 

Økonomi

Valby Lokaludvalg har afsat budget til Valby Lokaldage. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter idéer til aktiviteter og nedsætter en lille arbejdsgruppe, der arbejder videre sammen med sekretariatet. 

 

Videre proces

 

Beslutning


Der er tidligere udtrykt ønske om at arbejde med borgerinddragelse i forbindelse med bydelsplanarbejdet.  Arbejdsgruppen udpeges af fagudvalgene inden næste møde 14. juni 2022. 
Til top