Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Evaluering af Bydelsplan 2017

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager evalueringen af Bydelsplan 2017 til efterretning. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg skal i juni 2022 sætte arbejdet med ny bydelsplan i gang. Som indledende inspiration fremlægger medlemmer, der har arbejdet med bydelsplan i sidste valgperiode, en kort evaluering af arbejdet med at udarbejde og gennemføre Bydelsplan 2017.

Læs Bydelsplan 2017 her: Bydelsplan 2017 - Valby Lokaludvalg (kk.dk)

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager evalueringen af Bydelsplan 2017 til efterretning. 

 

 

Beslutning

Evalueringen blev taget til efterretning.
Til top