Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Dialog om lokaludvalgets samarbejde med københavnere og forvaltningen om bydelens udvikling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg orienteres om og drøfter lokaludvalgets samarbejde med københavnere og forvaltningen om bydelens udvikling med udgangspunkt i nyt regulativ og kommissorium. 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 4. november 2021 nyt regulativ og kommissorium for lokaludvalg i Københavns Kommune. Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen og chefkonsulent Anja Englev Olsen fra Borgerrepræsentationens Sekretariat orienterer om:

  1. Borgerrepræsentationens Sekretariat og lokaludvalgets formål og rolle i Københavns Kommune.
  2. Københavnerinddragelse i Københavns Kommune.
  3. Forvaltningssamarbejdet – samarbejdsaftaler og forventninger.

som oplæg til dialog om, hvordan vi sammen udvikler byen gennem dialog og inddragelse.

Løsning

Valby Lokaludvalg modtager orienteringen og drøfter lokaludvalgets samarbejde med københavnere og forvaltningen om bydelens udvikling med udgangspunkt i nyt regulativ og kommissorium. 

 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Slides vedlagt referat. 
Til top