Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af Forretningsorden for Valby Lokaludvalg

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender den opdaterede forretningsorden.

Problemstilling

Lokaludvalget skal have en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen sikrer, at arbejdet i lokaludvalget forløber på en hensigtsmæssig måde.

Forretningsordenen skal tage udgangspunkt i Forvaltningsloven og Lov om Kommuners Styrelse samt i Regulativet af 4. november 2021 for lokaludvalg i Københavns Kommune.

Lokaludvalget godkendte på sit sidste møde 5. april 2022 Normalforretningsordenen, der er udarbejdet af lokaludvalgenes sekretariater med udgangspunkt i Forvaltningsloven og Lov om Kommuners Styrelse samt i Regulativet af 4. november 2021 for lokaludvalg i Københavns Kommune, med følgende tilføjelser:

  • Bestemmelserne om arbejdsgrupper, § 5 stk. 1-6 i hidtidig forretningsorden. Lokaludvalget kan beslutte at ændre sammensætning og antal af grupper nævnt i § 3, 5 og 6. Disse er indsat i forretningsordenen som §2 stk. 1-6.
  • Bestemmelsen om godkendelse af dagsordenen, §9 stk. 3 i hidtidig forretningsorden. Denne er indsat i forretningsordenen som §4, stk. 2.

Den opdaterede forretningsorden er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender den opdaterede forretningsorden.

 

Videre proces

Forretningsordenen træder i kraft straks.

Ændringer i forretningsordenen skal behandles i to ordinære møder i Valby Lokaludvalg.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top