Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

 

Fraværende med afbud:

Emanuelle Kortholm, ikke muligt at indkalde suppleant.

Lene Becker, 2. suppleant Thomas Niels Thomsen deltager.

Kristina Breyen, ikke muligt at indkalde suppleant.

Fraværende uden afbud:

Mathias Dillionair Sørensen. 

 

Henrik Christensen forlod mødet kl. 20.37 under behandling af punkt 6.


Mødet sluttede kl. 22.15.Til top