Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Valby Lokaludvalgs ønsker til Københavns Kommunes budget 2023

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager ønsker til Københavns Kommunes budget 2023.

2) at Valby Lokaludvalg drøfter strategi for at fremme budgetønsker.

Problemstilling

Til september skal Borgerrepræsentationen forhandle om Københavns Kommunes kommende budget. 

Til budgetforhandlingerne drøfter politikerne i Borgerrepræsentationen hvilke initiativer og projekter, der skal afsættes penge til for de kommende år. Budgettet vedtages i oktober, men forhandlingerne starter i foråret.

Valby Lokaludvalg får budgetforslag i første fase officiel høring til juni, men det har tidligere vist sig givtigt at vedtage lokaludvalgets ønsker tidligt og lægge en strategi for at fremme dem i Borgerrepræsentationen. Anden fase i høringen afvikles i august. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager ønsker til Københavns Kommunes budget 2023. 

 

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende ønsker:

ad 1)

Ekstra toilet ved skaterbanen i Kulbaneparken. 

Bro- eller tunnelforbindelse fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til Grønttorvet.

Støtte til konkrete ikke-finansierede projekter i Områdefornyelsen Folehaven.

Sikre finansiering af renovering Toftegårdsplads og nyt bibliotek i lyset af prisudvikling indenfor byggebranchen. 

ad 2) 

Der udformes et brev med udvalgets budgetønsker, som indsendes til partierne på Rådhuset.Til top