Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om hovedelement i ny Sikker By strategi

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter høringen, 

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger det relevante udvalg til at skrive og indsende et høringssvar inden høringsfristen med forbehold for endelig godkendelse på Valby Lokaludvalgs møde den 10. juni 2022.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har udarbejdet udkast til fire fagprincipper til den nye Sikker By-strategi.

Sikker By-samarbejdet mellem alle kommunens forvaltninger, SSP og Københavns Politi har eksisteret siden 2010.

I den periode har der været tre politisk vedtagne, fireårige programmer/strategier, der har udgjort den overordnede ramme for kommunens indsats for mere tryghed og mindre kriminalitet i København.

Den nuværende Sikker By-strategi 2018-2021 er udløbet, og strategien skal derfor fornys. I processen for arbejdet med en ny strategi er der besluttet en model med en bred inddragelse for at sikre en relevant og bredt forankret strategi.

Hovedelementet i den nuværende Sikker By-strategi er seks principper for kommunens kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats. Det er besluttet, at den nye strategi også skal bygge på en række overordnede principper og en række fagprincipper.

På den baggrund sendes forvaltningens udkast til fire fagprincipper til den nye Sikker By strategi i høring hos alle lokaludvalg.

Høringen har svarfrist den 3. juni 2022. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter høringen og bemyndiger det relevante udvalg til at skrive og indsende et høringssvar inden fristen den 3. juni 2022, med forbehold for endelig godkendelse på Valby Lokaludvalgs møde den 10. juni 2022. 

Videre proces

Efter høringsperioden justeres forslaget med henblik på endelig politisk vedtagelse

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet fagudvalget Børn, Fritidsliv & Sociale forhold udarbejder høringssvar til endelig godkendelse på mødet 14. juni 2022. 
Til top