Mødedato: 10.05.2011, kl. 17:30

Orientering om Områdefornyelsen samt udpegning af repræsentanter til Styegruppen for Områdefornyelsen Gl. Valby