Mødedato: 10.05.2011, kl. 17:30

Godkendelse af høringssvar vedr. Boliger på Sjælør Boulevard 155-165