Mødedato: 10.05.2011, kl. 17:30

Godkendelse af indstilling vedr. støtte fra Lokalpuljen