Mødedato: 10.05.2011, kl. 17:30

Godkendelse af brug af puljemidler til udarbejdelse og tryk af folder om puljemidler