Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring af Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar vedrørende Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2022 besluttet, at sætte forslag til afgørelse om skærpede krav i miljøzonen i Københavns Kommune i høring med frist d. 22. august 2022.

En ændring af miljøbeskyttelseslovens § 15 giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner mulighed for at træffe bestemmelse om, at dieseldrevne personbiler skal være omfattet af de miljøzoner, som kommunerne allerede har etableret.

I den eksisterende miljøzone i Københavns Kommune stilles der i forslaget derfor krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Det overordnede formål med miljøzonen er at sikre renere luft til borgerne. Kravene i zonen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023.

Miljøgruppen har formuleret vedhæftede udkast til høringssvar.

Find høringsmaterialet på www.blivhoert.dk

https://blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-skaerpelse-af-krav-i-miljozonen

 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret vedrørende Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top