Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring af Nyt fælles vandløbsregulativ for Harrestrup Å-systemet

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager miljøgruppens udkast til svar på høring om fælles vandløbsregulativ for Harrestrup Å. 

Problemstilling

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, har i samarbejde med syv omegnskommuner udarbejdet et fælles vandløbsregulativ for hele vandløbssystemet Harrestrup Å (Harrestrup Å, Bymose Rende, Sømose Å og Kagså). Regulativet indeholder en opdateret beskrivelse og opmåling af hele vandløbssystemet og samler tidligere regulativer for de enkelte vandløbsstrækninger i ét fælles-regulativ for alle strækningerne. Det nye fællesregulativ udgør udgangspunkt for alle klimatilpasningsprojekterne i kapacitetssamarbejdet Harrestrup Å.

Miljøgruppen har udarbejdet vedlagte høringssvar. 

Se fællesregulativ og sagens øvrige dokumenter på www.blivhoert.kk.dk: 

Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager miljøgruppens udkast til høringssvar. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt. Reslyngning ændres til genslyngning.
Til top