Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Kommuneplanhøring Valby Skybrudstunnel

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager udkast til høringssvar om Kommuneplantillæg og miljøvurderingsrapport med udkast til VVM-godkendelse og udledningstilladelse for Valby Skybrudstunnel.

Problemstilling

Københavns Borgerrepræsentation har den 2. juni 2022 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingsrapport med udkast til VVM-godkendelse og udledningstilladelse for Valby Skybrudstunnel.

Forslaget til kommuneplantillæg muliggør, at traceet, dvs. linjeføringen, for Valby Skybrudstunnel ændres således, at den underjordiske tunnel kommer til at løbe fra Høffdingsvej til Blushøjvej og videre under Valbyparken med udløb i Enghave Kanal. Der foreslås desuden, at der etableres en teknikbygning på maks. 100 m2 ved Fragtvej/Enghave Kanal.

Økonomiforvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven og har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget, da der er tale om en mindre ændring på et overordnet planniveau, som i sig selv alene vil have ubetydelig indvirkning på miljøet

Høringssvaret har frist d. 3. september 2022.

Lokaludvalgssekretariaterne inviteres til et orienteringsmøde om projektpakken tirsdag den 23. august 2022, kl. 10.00-11.00. Mødet afholdes på Islands Brygge 37, mødelokale ’Bryggen’.
Tilmeldingsfrist 16. august 2022. 

Høringsbrev og forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag. Øvrigt materiale kan læses på www.blivhoert.kk.dk: 

Kommuneplantillæg for Valby Skybrudstunnel med miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter  og vedtager udkast til høringssvar.   

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top