Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Rokering Valby Lokaludvalg - Socialdemokratiet

Indstilling

Formanden meddeler,

1) at Ejner Jensen (indstillet af Socialdemokratiet) er udtrådt af Valby Lokaludvalg.

2) at 1. suppleant Mads S. B. Pedersen (indstillet af Socialdemokratiet) er nyt medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra 8. juni 2022.

3) at 2. suppleant Lotte Kjærside (indstillet af Socialdemokratiet) er ny 1. suppleant i Valby Lokaludvalg med virkning fra 8. juni 2022.

4) pladsen som 2. suppleant er vakant.

Løsning

Mads S. B. Pedersen indtræder som medlem af lokaludvalget med virkning d. 8. juni 2022. 

Lotte Kjærside rykker op som 1. suppleant i Valby Lokaludvalg med virkning d. 8. juni 2022.

Pladsen som 2. suppleant for Socialdemokratiet er pt. vakant.

 

Beslutning

Meddelelsen blev taget til efterretning.
Til top