Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Rokering Valby Lokaludvalg - interessegruppe Ældre, sundhed, social og integration

Indstilling

Formanden meddeler:

1) at Henrik Herskind, indstillet af Beboerrepræsentationen Kamelia Hus for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration udtræder som medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra d. 24.06.2022.

2) at 1. suppleant, Iris Muñoz Hidalgo, indstillet af Foreningen Casa Latinoamericana for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration, udpeges som medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra d. 24.06.2022.

3) at 2. suppleant Tommy Jensen, indstillet af Dansk Folkehjælp Venstre afdeling, udpeges som 1. suppleant for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration.

4) at 3. suppleant Lolita Rosenkilde, indstillet af Café & Genbrug, udpeges som 2. suppleant for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration. 

Problemstilling

Henrik Herskind (indstillet af Beboerrepræsentationen Kamelia Hus) udtræder af Valby Lokaludvalg. Da Beboerrepræsentationen Kamelia Hus ikke ønsker at stille ny kandidat, udpeges 1. suppleant for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration, Iris Muñoz Hidalgo, som medlem af Valby Lokaludvalg.

Løsning

Iris Muñoz Hidalgo (indstillet af Foreningen Casa Latinoamericana) indtræder som medlem af  Valby Lokaludvalg for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration med virkning fra  24.06.2022.

Tommy Jensen (indstillet af Dansk Folkehjælp Venstre afdeling) udpeges som 1. suppleant for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration med virkning fra  24.06.2022.

Lolita Rosenkilde (indstillet af Café & Genbrug) udpeges som 2. suppleant for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration med virkning fra den 24.06.2022. 

Beslutning

Meddelelsen blev taget til efterretning.
Til top