Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Oplæg om borgerdialog

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Problemstilling

Den 31. maj 2022 blev der afholdt kursus i københavnerinddragelse for alle Københavns lokaludvalg. Kurset var sammensat og afholdt af sekretariatsmedarbejdere fra alle udvalg. 

Kommunikationsmedarbejder Katrine Clausager Rich gennemgår relevante slides fra kurset og samler op på vigtige pointer.

Slides fra kurset er tidligere sendt ud til hele lokaludvalg på mail.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Oplægget blev taget til efterretning.
Til top